Đoàn viên nghiệp đoàn xúc động nhận sổ BHXH tự nguyện

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao sổ BHXH tự nguyện cho đoàn viên Nghiệp đoàn Giúp việc nhà. Ảnh: Chân Phúc
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao sổ BHXH tự nguyện cho đoàn viên Nghiệp đoàn Giúp việc nhà. Ảnh: Chân Phúc
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao sổ BHXH tự nguyện cho đoàn viên Nghiệp đoàn Giúp việc nhà. Ảnh: Chân Phúc
Lên top