Đoàn viên ngành Xây dựng Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhà ở

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Đinh Thị Na. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Đinh Thị Na. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Đinh Thị Na. Ảnh Bá Mạnh
Lên top