LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Đoàn viên khó khăn đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

Ông Trần Quang Vinh (thứ ba, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chung vui cùng đoàn viên nhận "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Ông Trần Quang Vinh (thứ ba, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chung vui cùng đoàn viên nhận "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Ông Trần Quang Vinh (thứ ba, phải sang) - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chung vui cùng đoàn viên nhận "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: CĐ.
Lên top