LĐLĐ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (THỪA THIÊN HUẾ):

Đoàn viên đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Ái Vân. Ảnh: LĐLĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Ái Vân. Ảnh: LĐLĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế chung vui cùng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Ái Vân. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top