Đoàn viên, công nhân viên chức tại Lâm Đồng tham gia hiến máu cứu người

Đoàn viên, CNVCLĐ tại huyện tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên, CNVCLĐ tại huyện tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên, CNVCLĐ tại huyện tham gia hiến máu tình nguyện.
Lên top