Đoàn viên, công nhân viên chức lao động được ưu đãi mua sữa lên tới 40%

Đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng  sẽ được hỗ trợ giảm giá một số sản phẩm với mức giá ưu đãi lên tới 40% theo ký kết thỏa thuận giữa Liên đoàn Lao động huyện với các Công ty. Ảnh: CĐ HN
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng sẽ được hỗ trợ giảm giá một số sản phẩm với mức giá ưu đãi lên tới 40% theo ký kết thỏa thuận giữa Liên đoàn Lao động huyện với các Công ty. Ảnh: CĐ HN
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Đan Phượng sẽ được hỗ trợ giảm giá một số sản phẩm với mức giá ưu đãi lên tới 40% theo ký kết thỏa thuận giữa Liên đoàn Lao động huyện với các Công ty. Ảnh: CĐ HN
Lên top