Đoàn viên Công đoàn và người dân huyện Cờ Đỏ hiến 244 đơn vị máu

Đoàn viên Công đoàn, người dân và Công an huyện Cờ Đỏ tham gia hiến máu được 244 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Đoàn viên Công đoàn, người dân và Công an huyện Cờ Đỏ tham gia hiến máu được 244 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Đoàn viên Công đoàn, người dân và Công an huyện Cờ Đỏ tham gia hiến máu được 244 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Lên top