Đoàn viên công đoàn và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được giảm giá khi dùng thẻ ưu đãi đoàn viên mua sản phẩm tiêu dùng. Ảnh: H.A
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được giảm giá khi dùng thẻ ưu đãi đoàn viên mua sản phẩm tiêu dùng. Ảnh: H.A
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được giảm giá khi dùng thẻ ưu đãi đoàn viên mua sản phẩm tiêu dùng. Ảnh: H.A
Lên top