Đoàn viên công đoàn trong quân đội được hưởng nhiều ưu đãi

Đại tá Nguyễn Đình Đức,  Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (bên trái) và Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Viettel tiến hành ký kết. Ảnh: H.A
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (bên trái) và Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Viettel tiến hành ký kết. Ảnh: H.A
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (bên trái) và Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Viettel tiến hành ký kết. Ảnh: H.A
Lên top