Đoàn viên công đoàn Trịnh Thanh Sơn xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chị Vũ Thị Nhi nhận lại tài sản từ tay Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Thanh Sơn (thứ 3 từ phải sang).
Chị Vũ Thị Nhi nhận lại tài sản từ tay Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Thanh Sơn (thứ 3 từ phải sang).
Chị Vũ Thị Nhi nhận lại tài sản từ tay Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Thanh Sơn (thứ 3 từ phải sang).
Lên top