Đoàn viên Công đoàn tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho đoàn viên đạt giải trong cuộc thi. Ảnh: LĐTH
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho đoàn viên đạt giải trong cuộc thi. Ảnh: LĐTH
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao giải cho đoàn viên đạt giải trong cuộc thi. Ảnh: LĐTH
Lên top