Đoàn viên công đoàn tham gia trồng 405 cây xanh

Đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ trồng cây. Ảnh Đức Long
Đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ trồng cây. Ảnh Đức Long
Đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ trồng cây. Ảnh Đức Long
Lên top