Đoàn viên công đoàn Tây Ninh hiến máu tình nguyện cứu người

Lực lượng CBCCVCLĐ tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo.
Lực lượng CBCCVCLĐ tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo.
Lực lượng CBCCVCLĐ tỉnh tham gia buổi hiến máu nhân đạo.
Lên top