CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM:

Đoàn viên công đoàn tăng mạnh số lượng và chất lượng

Ban Chấp hành khóa mới CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam ra mắt đại hội. Ảnh: L.P
Ban Chấp hành khóa mới CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam ra mắt đại hội. Ảnh: L.P
Ban Chấp hành khóa mới CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam ra mắt đại hội. Ảnh: L.P
Lên top