“Đoàn viên công đoàn phải có quyền và lợi ích cao hơn”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, ngày 22.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, ngày 22.