Đoàn viên công đoàn huyện Can Lộc tặng 475 suất cơm cho khu cách ly

Đoàn viên 7 công đoàn cơ sở ở Can Lộc nấu 475 suất cơm tặng các khu cách ly. Ảnh: CĐ.
Đoàn viên 7 công đoàn cơ sở ở Can Lộc nấu 475 suất cơm tặng các khu cách ly. Ảnh: CĐ.
Đoàn viên 7 công đoàn cơ sở ở Can Lộc nấu 475 suất cơm tặng các khu cách ly. Ảnh: CĐ.
Lên top