CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN:

Đoàn viên công đoàn hưởng lợi trên 19,5 tỉ đồng

Ảnh: Báo Công thương.
Ảnh: Báo Công thương.
Ảnh: Báo Công thương.
Lên top