Đoàn viên công đoàn được mua thực phẩm giảm giá ít nhất 10%

Đại diện CĐ TCty Nông Nghiệp Sài Gòn và Cty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành trao thỏa thuận được ký kết giữa hai bên cho nhau. Ảnh Nam Dương
Đại diện CĐ TCty Nông Nghiệp Sài Gòn và Cty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành trao thỏa thuận được ký kết giữa hai bên cho nhau. Ảnh Nam Dương
Đại diện CĐ TCty Nông Nghiệp Sài Gòn và Cty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành trao thỏa thuận được ký kết giữa hai bên cho nhau. Ảnh Nam Dương
Lên top