Đoàn viên công đoàn chung tay bảo vệ môi trường

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề ra quân dọn rác thải. Ảnh: Nguyễn Thị Hằng
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề ra quân dọn rác thải. Ảnh: Nguyễn Thị Hằng
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề ra quân dọn rác thải. Ảnh: Nguyễn Thị Hằng
Lên top