Đoàn viên Công đoàn chế bình sát khuẩn tự động

Anh Võ Đình Quang cầm trên tay bình sát khuẩn tự động do mình tự làm ra. 
Ảnh: Thuỳ Vân
Anh Võ Đình Quang cầm trên tay bình sát khuẩn tự động do mình tự làm ra. Ảnh: Thuỳ Vân
Anh Võ Đình Quang cầm trên tay bình sát khuẩn tự động do mình tự làm ra. Ảnh: Thuỳ Vân
Lên top