Đoàn viên CĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top