Đoàn viên CĐ Bệnh viện Hà Tĩnh làm kính bảo hộ chống dịch COVID – 19

Các đoàn viên CĐ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đang làm kính chắn giọt bắn
Các đoàn viên CĐ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đang làm kính chắn giọt bắn
Các đoàn viên CĐ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đang làm kính chắn giọt bắn
Lên top