Đoàn giám sát Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Long An

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tìm hiểu các cách làm hay của LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh Kỳ Quan.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tìm hiểu các cách làm hay của LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh Kỳ Quan.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tìm hiểu các cách làm hay của LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh Kỳ Quan.
Lên top