Đoàn giám sát Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Lên top