Đoàn giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top