Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc BQL Các khu CN Bạc Liêu

Đoàn công tác làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Đoàn công tác làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Đoàn công tác làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top