Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, tập huấn tại Liên bang Nga

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thuộc Liên hiệp Công đoàn Thành phố Matxcova
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thuộc Liên hiệp Công đoàn Thành phố Matxcova
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thuộc Liên hiệp Công đoàn Thành phố Matxcova
Lên top