Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dự Đại hội toàn quốc Tổng LĐLĐ Pháp

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez.
Lên top