Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dự Đại hội CĐ Giáo dục quốc tế và Đại hội lao động nữ thế giới

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM