Đoàn đại biểu TLĐLĐVN: Chia sẻ thông tin hoạt động công đoàn tại Việt Nam

Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN (bên trái ảnh) làm việc với Tổng Thư ký WFTU. Ảnh: P.T
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN (bên trái ảnh) làm việc với Tổng Thư ký WFTU. Ảnh: P.T
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN (bên trái ảnh) làm việc với Tổng Thư ký WFTU. Ảnh: P.T
Lên top