Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc với người lao động

Người lao động tỉnh Hải Dương bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Diệu Thuý
Người lao động tỉnh Hải Dương bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Diệu Thuý
Người lao động tỉnh Hải Dương bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top