Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc tại  Hàn Quốc.
Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc tại Hàn Quốc.