Đoàn cứu trợ Hải Phòng trao hàng trăm suất quà tại Hà Tĩnh

Đoàn trao quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn trao quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn trao quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top