Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ

Đoàn công tác TLĐ làm việc với LĐLĐ thành phố Los Angesles (ảnh: Đ.N)
Đoàn công tác TLĐ làm việc với LĐLĐ thành phố Los Angesles (ảnh: Đ.N)