Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN làm việc với BQL khu Kinh tế Hải Phòng

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khu xử lý chất thải tại công ty Đại Thắng. Ảnh: PV.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khu xử lý chất thải tại công ty Đại Thắng. Ảnh: PV.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khu xử lý chất thải tại công ty Đại Thắng. Ảnh: PV.
Lên top