Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm NLĐ ăn ở, sản xuất tại doanh nghiệp

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân lao động ăn ở, sản xuất tại doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân lao động ăn ở, sản xuất tại doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân lao động ăn ở, sản xuất tại doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top