Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn công tác Tổng Công hội Vân Nam (TQ): Trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ tại VN