Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại Ninh Bình

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top