Đoàn công tác CĐ Dệt May VN thăm và làm việc với CĐ Dệt May Ai Cập

Ông Abdel Fatab Ibrahim - Chủ tịch CĐ Dệt May Ai Cập (giữa) cùng các thành viên tiếp đón đoàn công tác CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Abdel Fatab Ibrahim - Chủ tịch CĐ Dệt May Ai Cập (giữa) cùng các thành viên tiếp đón đoàn công tác CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Abdel Fatab Ibrahim - Chủ tịch CĐ Dệt May Ai Cập (giữa) cùng các thành viên tiếp đón đoàn công tác CĐ Dệt May VN. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top