Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam