Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung