Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng và giao quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Anh Thơ. Ảnh: M.Khôi
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng và giao quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Anh Thơ. Ảnh: M.Khôi
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng và giao quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Anh Thơ. Ảnh: M.Khôi
Lên top