Công ty TNHH PouYuen Việt Nam:

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Đo thân nhiệt công nhân trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh C.P.N
Đo thân nhiệt công nhân trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh C.P.N
Đo thân nhiệt công nhân trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh C.P.N
Lên top