Do dịch COVID-19, giám đốc chuyển sang bán hàng online

Bà Hoàng Thị Lan Hương - Giám đốc Công ty Vietmoon Travel - hiện phải bán hàng online để có thu nhập duy trì hoạt động của công ty. Ảnh: Hà Anh
Bà Hoàng Thị Lan Hương - Giám đốc Công ty Vietmoon Travel - hiện phải bán hàng online để có thu nhập duy trì hoạt động của công ty. Ảnh: Hà Anh
Bà Hoàng Thị Lan Hương - Giám đốc Công ty Vietmoon Travel - hiện phải bán hàng online để có thu nhập duy trì hoạt động của công ty. Ảnh: Hà Anh
Lên top