Đỡ đầu và trao hỗ trợ cho 35 trẻ em mồ côi do COVID-19

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, trao biển tượng trưng hỗ trợ cho các trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, trao biển tượng trưng hỗ trợ cho các trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, trao biển tượng trưng hỗ trợ cho các trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top