TPHCM phòng dịch COVID-19:

DN duy trì những tiêu chí đảm bảo an toàn cho công nhân

Công ty Samho Việt Nam (TPHCM) vẫn duy trì việc đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Công ty Samho Việt Nam (TPHCM) vẫn duy trì việc đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Công ty Samho Việt Nam (TPHCM) vẫn duy trì việc đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top