DN dệt may, da giày cạnh tranh lao động gay gắt

Phúc lợi đảm bảo, quan tâm đến đời sống NLĐ là một trong những cách thức mà DN giữ chân NLĐ. Trong ảnh là cán bộ công đoàn và chủ DN thăm hỏi công nhân tại Cty Trường Lợi. Ảnh: L.TUYẾT
Phúc lợi đảm bảo, quan tâm đến đời sống NLĐ là một trong những cách thức mà DN giữ chân NLĐ. Trong ảnh là cán bộ công đoàn và chủ DN thăm hỏi công nhân tại Cty Trường Lợi. Ảnh: L.TUYẾT
Phúc lợi đảm bảo, quan tâm đến đời sống NLĐ là một trong những cách thức mà DN giữ chân NLĐ. Trong ảnh là cán bộ công đoàn và chủ DN thăm hỏi công nhân tại Cty Trường Lợi. Ảnh: L.TUYẾT
Lên top