Bình Dương - Đồng Nai:

DN chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19 cho công nhân

Công nhân đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà xưởng. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà xưởng. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà xưởng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top