Điều kiện làm việc quyết định sức khỏe người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Sở Y tế tỉnh kiểm tra việc tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ tại khu công nghiệp. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Sở Y tế tỉnh kiểm tra việc tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ tại khu công nghiệp. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Sở Y tế tỉnh kiểm tra việc tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ tại khu công nghiệp. Ảnh: T.N.D
Lên top