Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Người lái xe xích lô dự kiến thuộc nhóm đối tượng tự do được hỗ trợ. Ảnh Vũ Sơn.
Người lái xe xích lô dự kiến thuộc nhóm đối tượng tự do được hỗ trợ. Ảnh Vũ Sơn.
Người lái xe xích lô dự kiến thuộc nhóm đối tượng tự do được hỗ trợ. Ảnh Vũ Sơn.
Lên top